در گروه صنعتی یکتا سازه  کیوسک نگهبانی در ابعاد کوچک ساخته می شود که کوچکترین کیوسک نگهبانی  1در 1 است. کیوسک نگهبانی دارای پایه های  40 سانتی متری از قوطی  80 در 80 می باشد. اغلب کانکس نگهبانی داری سه پنجره در طرفین و یک درب در جلوی کانکس می باشد که طبق  سلیقه مشتریان محترم قابل جابجای می باشد.

ویژگی های سازه  کیوسک نگهبانی :

1- کیوسک نگهبانی برای راهبند پارکینگ (با نصب پنجره در ارتفاع مناسب جهت دید بهتر نگهبان) 2- کیوسک نگهبانی برای برج ها و محافظت از محوطه ها (با دید کامل اطراف و فضای مناسب) 3- جابجایی کیوسک نگهبانی و انتقال به مکان های دیگر با کمترین هزینه.