محصولی جدید و نوین و خاص از سوی تولید کنندگان است که کاربردهای بسیاری را دارد همانطور که از نام آن پیداست بیشتر برای تجهیزات مخابراتی مورد استفاده قرار میگیرد یعنی میتوان از آن بعنوان یک مکان برای قرار دادن تجهیزات مخابراتی یاد کرد و در هر مکانی قابل استفاده است خصوصا در مناطق دور افتاده که سیستم تلفن و مخابرات وجود ندارد.علاوه بر این کانکس مخابراتی دارای عایق و سیستم خاصی است تا در برابر انواع اقلیم های آب و هوایی دچار آسیب نشود.به خاطر اینکه ممکن است این کانکس را در مناطق بیابانی و یا دور دست نصب کنند و در داخل محیط شهر نباشد به همین دلیل طوری طراحی شده است تا متناسب با انواع شرایط آب و هوایی باشد و برف و باران و سرما و گرما شدید نتواند تاثیری روی آن داشته باشد.