در گروه صنعتی یکتا سازه کانکس متحرک (چرخدار) یا کاروان دارای دو محور می باشد که محور به شاسی کانکس متحرک (چرخدار) متصل می شود، در جلوی محور جای قلاب وجود دارد که با استقاده از آن بوسیله نقلیه متصل می شود. عرض کانکس متحرک (چرخدار) حداکثر 260 سانتی متر می باشد. کانکس متحرک (چرخدار) دارای چهار عدد تایر ماشین است که بر روی آن حرکت می کند.

ویژگی های سازه کانکس متحرک (چرخدار) :

1- اهرم یدک کش برای جابجایی کانکس متحرک (چرخدار) 2- مجهز به محور گردان جلو با حلقه  ارتباطی برای جابجایی 3- طراحی آیرو دینامیک و زیبا 4- امکان تعبیه سرویس آیدارخانه در داخل کانکس متحرک (چرخدار) 5- درز گیری کامل ورق و درب و پنجره جهت نفوذ نکرد ن باد و سرما درحین حرکت کانکس متحرک (چرخدار).