در گروه صنعتی یکتا سازه کانکس ساندویچ پانل جزء سازه هایی هست که بخشی از روند ساخت آنها به صورت اتومانیک بوده و از دیوارهای پیش ساخته پلی اورتان در کانکس ساندویچ پانل استفاده می شود.

ویژگی های سازه کانکس ساندویچ پانل :

در بخش اتوماسیون گروه صنعتی یکتا سازه بیش از 30 درصد از روند تولیدکانکس ساندویچ پانل به نطارت متخصصین مربوطه به صورت اتوماتیک انجام می گیرد و مایع پلی اورتان با باالاترین دانسیته در بین  ورق های فلزی جداره های بیرونی و درونی دیواره ها تزریق می شود.دیواره های کانکس ساندویچ پانل یه سبب تزریق مایع پلی اورتان و نفوذ فیزیکی لازم لایه ها در یکدیگر درزها و حباب های  فی ما بین را پر نموده و از لحاظ  کارایی  و عایق بندی استحکام قابل توجهی می یابند.

کانکس ساندویچ پانل