افزایش فضای رفاهی در کنار هزینه کمتر از جمله مهمترین عوامل توجه خریداران به کانکس دو قلو می باشد. کانکس دو قلو ساخت گروه صنعتی یکتا سازه در حقیقت یک مجموعه با فضای مفید دو برابر هست که در عین حال نیازی به پرداخت هزینه های اضافی نظیر مسقف نمودن راهروی بین کانکس ها و یا تجهیزات مضاعف زائد و غیره را ندارد.

ویژگی های سازه کانکس دو قلو :

1- شاسی مجزا و مستقل برای هر کانکس 2- طراحی و تجهیز امکانات یکپارچه برای دو کانکس 3- امکان حمل،جابجایی و نصب طبقات کانکس ها بطور مستقل در کانکس دو قلو 4- رعایت کامل استاندارد ها در ساخت کانکس دو قلو 5- مقاومت و کیفیت بالای کانکس دو قلو.