کانکس خاص ویژه بحران چیست؟
کانکس خاص بحران در زمان وقوع بلايای طبيعی و … مورد استفاده قرار می گيرد.
ديوار کانکس بحران با ورق دو ميليمتر شادولاين و اسکلت بسيار قوی ساخته می شود.
علاوه بر آن دارای 8 عدد کرنرفيتينگ در هشت گوشه کانکس خاص بحران است که امکان جابجايی با جرثقيل را تسهيل می نمايد.
کانکس خاص بحران عايق حرارتی ندارد .
کانکس خاص بحران ساختاری شبيه کانتينر دارد وليکن داخل آن طبقه بندی خاصی ايجاد مي گردد.
استحکام کانکس خاص بحران مهمترين فاکتور طراحی آن به شمار مي رود.
کانکس خاص بحران ظاهری شبيه کانتينر دارد با دو درب آهنی تردد نفر و تعدادي پنجره 30 * 30 براي گردش هوا.
ابعاد کانکس بحران 2.5 * 6 به اندازه کانتينر 20 فوتی می باشد.
کانکس خاص اورژانس

کانکس خاص