در گروه صنعتی یکتا سازه  کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت  (۲۰ فوت (۱۵ متر مربع) و ۴۰ فوت (۳۰ متر مربع) ) می باشد که در دو نوع : ۱- ساخت خود یکتا سازه و ۲- کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت وارداتی است. کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت وارداتی دارای برگه سبز جهت حمل و نقل بین المللی می باشند اما کانتینر ۲۰ و۴۰ فوت یکتا سازه جهت انبار و اسکان در پروژه های صنعتی می باشند. کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت را می توان با توجه به سلیقه مشتریان جهت کاربری مسکونی و اسکان کارگران استفاده نمود بطوری که در بدنه کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت درب و پنجره تعبیه نموده و از لحاظ ظاهری قابل استفاده به عنوان کانکس می باشد.

ویژگی های سازه  کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت :

از آنجا که کانتینر ها برای دوره های طولانی مورد استفاده و خرید و فروش قرار می گیرند چند ویژگی در شناسایی  مرغوبیت کانتینر ها بسیار موثر است. ۱- سال تولید سازه : که نشانگر میزان کارکرد کانتینر است. ۲- عدم رنگ شدگی مجدد بدنه ۳- عدم پوسیدگی و تعویض سقف و کف کانتینر ۴- اثر ضربه،تعمیرات و یا تغییر شکل های ظاهری بدنه ۵- وجود مدارک اصلی : برگه سبز گمرکی ( شناسنامه کانتینر ) و برگه ترخیص قطعی.

کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت
۵ (۱۰۰%) ۱ vote