زندگی با آرامش مهمترین نیاز فطری ماست. پس از انجام فعالیت ها ، استراحت و آرامش در سرپناهی مطمئن دلخواه طبیعی انسان است. استراحت گاهی آرام مطابق با رویاهای خود …

در گروه صنعتی یکتا سازه ویلای پیش ساخته از لحاظ فنی،کاربری،نمای ظاهری،امکانات رفاهی و … ویژگی های منحصر به فردی داشته و قبل از شروع عملیات تولید اطلاعات و تجارب لازم و ساختار نماهای متنوع ویلای پیش ساخته به مشتریان ارائه می گردد تا در مجموع طرح ایده آل با قیمت مناسب و مورد تصمیم و تصویب مشتریان از مدت زمان ساخت ویلای پیش ساخته،نحوه حمل و شرایط نصب در اختیار گروه  صنعتی یکتا سازه انجام گردد.

ویژگی های سازه ویلای پیش ساخته :
۱- تنوع گونه ویلای پیش ساخته و ابعاد درب و پنجره ها ۲- تنوع رنگ ویلای پیش ساخته وگونه سقف ، دیوار، کف و دیواره های جدا کننده ۳- تچهیزات حفاظتی و بهینه کاری های ساختاری ویلای پیش ساخته ۴- امکانات رفاهی و لوازم خاص موردنظر ۵- بررسی موقعیت نصب ویلای پیش ساخته  از لحاظ وزش باد و تابش نور ۶- امکان تغییر محل ویلای پیش ساخته و نصب در زمین دیگر ۷- امکان فروش ویلای پیش ساخته و زمین به طور مجزا ۸- تغییرات در نقشه با حداقل جابجایی یا بدون جابجایی ۹- عملیات بدون زیان برای طبیعت و مبرا از عوارض معمول.

تصاویر نمای داخلی ویلای پیش ساخته

ویلای پیش ساخته
۴ (۸۰%) ۲ votes