تیم مهندسی و طراحی گروه صنعتی یکتا سازه با فراهم آوردن تجهیزات لازم امکان ساخت ویلای اجرا در محل را ایجاد نموده که اغلب مراحل نصب و اجراء نهایی ویلای اجرا در محل در مکان پروژه انجام می گردد.

ویژگی های سازه ویلای اجرا در محل :

1-ویلای اجرا در محل نیاز به مصالح مصرفی خیلی خرد ندارد 2- در ویلای اجرا در محل دیواره ها قابلیت مونتاژ و دمونتاژ مجدد را دارا هستند 3- امکان برنامه ریزی توسط کارشناسان یکتا سازه برای استفاده از متریال های موجود در نزدیکی محل پروژه برای کاهش هزینه های زائد و حمل و نقل در ویلای اجرا در محل وجود دارد.

برخی از موارد استفاده ویلای اجرا در محل :

1- مناطق صعب العبور و نواحی که از نظر ساخت و ساز دچار مشکل هستند 2-پروژه های بسیار بزرگ که برای سرعت عمل و کاهش هزینه بهتر است در آنها از متریال های پیش ساخته و ویلای اجرا در محل استفاده شود 3- سازه ها و طبقات فوقانی در بالای برج ها که حمل طبقات کامل به ارتفاع آنها پر هزینه و پر خطر است 4- پروژه های با فاصله بسیار زیاد از کارگاه تولید سازه که هزینه حمل سازه ساخته شده  به آن مناطق بسیار بالا خواهد بود از ویلای اجرا در محل استفاده می شود.