در گروه صنعتی یکتا سازه ساخت آلاچیق با گوناگونی مدل ها و تنوع در ابعاد و اندازه ها،توانسته است اعتماد خریداران را جلب تموده و مشتریان خود را در سرعت بخشیدن به روند رشد پروژه ها و کیفیت آنها بیفزاید. آلاچیق ساخت یکتا سازه به دو دسته فلزی و طرح چوب تقسیم بندی می شود.

ویژگی های سازه آلاچیق :

1- طراحی و ساخت آلاچیق با رعایت کلیه نظرات و خواست مشتریان 2- رعایت کلیه ضوابط ایمنی و استانداردهای مربوط به آلاچیق  3- کاهش هزینه ها به حداقل ممکن 4- امکان طراحی و ساخت در حداقل زمان 5- استفاده کامل و بهینه از تمام فضای داخل آلاچیق 6- تطابق ساختار آلاچیق با شرایط اقلیم و آب و هوا 7- تغییرات در فضای داخلی آلاچیق 8- ساخت به دو صورت پیش ساخته و اجراء در محل.